HomeТрафикКметът Здравко раздава паркоместа само на фирми

Кметът Здравко раздава паркоместа само на фирми

Кметът Здравко раздава паркоместа само на фирми

Граждани на Пловдив сигнализираха кандидатът за кмет на Пловдив Николай Иванов, че масово места за паркиране пред жилищата в Пловдив се дават на фирми, което ощетява гражданите, паркиращи пред своите жилища. Според Николай Иванов по богати и близки до властта граждани с фирми, се облагодетелстват чрез своите фирми, като получават паркоместа за денонощно ползване, за сметка на останалите граждани, паркиращи около своите жилища. В някой случаи цели улици са буквално приватизирани от паркоместа, отдадени на фирмаджии, приближени до кмета и висшата му администрация. Този факт, според гражданите, сигнализирали кандидата за кмет на Пловдив Николай Иванов, поражда и съмнения за корупция при определянето на платените и запазени паркоместа, както за фирмите, така и за любимците на висшата общинска администрация привилегировани граждани. Кандидатът за кмет на Пловдив Николай Иванов с юридическия си екип подготвя жалби до прокуратурата и Комисията по дискриминация на Република България, които органи за раследване на търговия с влияние от страна на кмета на Пловдив Здравко Димитров и членове на неговия екип, съпричастни към това определени фирми да имат възможността да лишават гражданите от пракоместата пред техните жилища.

admin@nikolayivanovkmet.com

No Comments

Leave A Comment