HomeДоходиМахалите на Пловдив да плащат данък сгради и смет на електромер

Махалите на Пловдив да плащат данък сгради и смет на електромер

Махалите на Пловдив да плащат данък сгради и смет на електромер

Кандидатът за кмет на Пловдив Николай Иванов с номер 16 от ПП Пряка демокрация, предлага малцинствените махали, където има множество построени жилищни сгради с електромери, да плащат на стандартно определена база, данък сгради и данък смет, тъй като досега жителите им не внасят местни данъци, като данък сгради и данък смет, което правят всички останали граждани на Пловдив.За целта екипа на Николай Иванов и неговата бъдеща група общински съветници,ще внесат в следващия общински съвет,своето справедливо за гражданите на Пловдив предложение! 

admin@nikolayivanovkmet.com

No Comments

Leave A Comment